SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 203067/012 | 8900 Zalaegerszeg, Báthory utca 58.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SzC Báthory István Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Történetünk

Történet

Iskolatörténet

1954 augusztusában Kereskedelmi Tanulóiskola néven alapította mai iskolánk jogelődjét a Zala Megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya. Ekkor indult meg a kereskedelmi és vendéglátó-ipari képzés saját iskolaépület és saját tanári kar nélkül. 1956-ban került sor az első szakmunkásvizsgára. Ekkor már a Közgazdasági Technikum tanárai és a Vendéglátó-ipari Vállalat szakemberei is bekapcsolódtak a képzésbe. Hosszú ideig az elméleti képzést óraadó tanárok végezték, míg a gyakorlati képzés a tanulókat foglalkoztató vállalatokban folyt.

1970 az iskola életében nagy változást hozott. A 244 tanuló a 3 főállású tanárral végre saját iskolaépületbe költözött. Ettől kezdve felgyorsult az iskola fejlődése. Új főállású tanárok jöttek, szaktantermek kialakítására került sor. A 70-es évek végére a tanulók létszáma elérte a 400 főt és egyre többen kapcsolódtak be a felnőttképzésbe is. Nyilvánvalóvá vált, hogy új iskolaépületre van szükség. 1981 újabb mérföldkő iskolánk történetében. A Páterdombon felépült a 10 tantermes, kémia előadóval, tornateremmel, könyvtárral, szertárakkal rendelkező új iskola. Sokat fejlődött a szakoktatás is. Felépült az Olai Bisztró és Oktatási Kabinet, a kereskedő tanulók képzését pedig vállalkozások segítették. A megváltozott feltételek és a színvonalas oktatás elismerése volt, hogy 1983-ban iskolánk rendezhette meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét.1983-ban indult az első kereskedelmi szakközépiskolai osztály. 1984-ben iskolánk felvette Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király nevét. 1990-ben a Vendéglátó Vállalat segítségével létrejött a Báthory István Alapítvány, amelynek fő célja a szakképzés segítése. 1991-ben megépült az iskolai tanbolt. 1991-ben iskolánk sikeresen pályázott a Világbank „Emberi erőforrások fejlesztése” program ifjúsági projektjébe való bekapcsolódásra. A tanulók az érettségi utáni szakképzésbe kapcsolódhattak be. Az új képzés iránti igény, a rendszerváltás utáni gazdasági változások jelentősen növelték a szülők és a tanulók érdeklődését iskolánk iránt. A tanulólétszám 700 fölé emelkedett, az iskola minden szabad terét tanteremmé alakítottunk át, de ez is kevésnek bizonyult. A város önkormányzata újabb 8 tanterem építéséről döntött. Az új szárny 1993-ban készült el, egy szép aulával, benne Németh János zalaegerszegi keramikusművész alkotásával. 1993-ban indultak az első osztályok kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban. Az 1990-es évek második felében egyre több nemzetközi oktatási programba kapcsolódtunk be, fejlődtek iskolánk külső kapcsolatai. 1998-ban a Munkaerő Piaci Alap és a Világbank ismét pályázatot hirdetett az ifjúsági szakképzés fejlesztésére, melyben középfokú logisztikai szakemberek képzésére nyújtottuk be pályázati anyagunkat. Munkánk sikeres volt, így lehetőséget kaptunk, hogy 2001-től ezzel a szakmával bővítsük az iskola képzési rendszerét az országban először. 1999 szeptemberében pedig elindult az első idegenforgalmi technikus osztály. Az 1999-es évben Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése az intézmény szakmai és nevelő munkáját értékelve a Báthory iskolának ítélte oda Zala Megye Pedagógiai Nívódíját. 2002-ben felújítottuk a Vendéglátó Kabinet nagyobb felszolgáló termét. A 2003. év alapvető változást hozott az iskola történetében. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata döntött 6 szakképző iskola 3 integrált intézménybe való összevonásáról. A Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari Szakképző Iskolát a Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal vonták össze. Az összevonás évében a közös intézményben közel 1300 diák tanult, 144 munkatárs dolgozott, köztük 99 pedagógus. A 2003/2004-es tanévben ismét iskolánk rendezhette a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét. Ez a verseny a Báthory székhelyiskola legnagyobb sikerét hozta: 16 tanulónk eredménye alapján mentesült a szakmunkásvizsga letétele alól, s az összesített eredmények alapján mind a kereskedelmi, mind a vendéglátós szakmában elnyerte a Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Iskolák Szövetségének a legsikeresebb iskolának ítélt vándorkupáját. A 2004/2005-ös év újdonsága volt az előkészítő évfolyamos német-magyar két tanítási nyelvű vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportú szakközépiskolai osztály indítása. Iskolánk egy sikeres pályázat révén 2003-2006 között részese volt a „Szakma a XXI. század szakiskolája” fejlesztési programnak, mely a tanáraink számára szakmai és módszertani fejlődést, az eszközparkunkban pedig technikai megújulást hozott. Ennek a programnak a folytatásaként, egy új pályázat okán bekapcsolódtunk – immár, mint TISZK tagiskola – a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás Operatív Programba, amely további fejlesztéseket eredményezett intézményünk számára. Ezek a fejlesztések a közismeret, a szakma, az idegen nyelv, az informatika, a mérés-értékelés, a minőségirányítás területein történtek.  2008 tavaszán ismét Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőt rendezhettünk - a Pék-cukrász szakmában. Munkánk elismeréseként 2008-ban megkaptuk a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Kiváló Iskolája címet. Ez év őszén szervezte meg iskolánk - a megyében egyedülállóan - a „Középiskolai Európa Túra 2007-2008” elnevezésű rendezvényt, amelyet az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 2007 szeptemberében indított útjára azzal a céllal, hogy 22 magyarországi középiskolában népszerűsítse az Európai Uniót. 2010-ben tovább folytattuk az iskola fejlesztését. 15 millió forintos beruházással új cukrász tanműhelyt alakítottunk ki, ezzel a cukrász és az ahhoz közel álló pék szakmák gyakorlati oktatása egy telephelyre került. A cukrászüzemet egykori oktatónkról, Németh László cukrászmesterről neveztük el. Sor került „zárt” parkoló, külső és belső porta kialakítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, néhány frekventált helyre beléptető alkalmazására. Mindez egy lépéssel előbbre vitt a biztonságosabb iskola kialakításának irányába. A MOL NYRT támogatásával aszfaltozásra került a zárt parkoló. A gyakorlati képzés területén elért eredményeinkért a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben „Zala megye szakképzéséért díj”-at adományozott iskolánknak. Iskolánk fejlődését hagyományainknak megfelelően pályázatok benyújtásával is igyekeztünk előmozdítani.  Sikeresen pályáztunk több nagy projektre. A TÁMOP-3.1.5-09/A/2 pályázat keretében 4 kollégánk vett részt szakirányú továbbképzésen, melynek során új, tanulóközpontú tanulási és tanulásszervezési módszereket ismertek meg. Többek között ennek eredményeként honosodott meg iskolánkban a kutyával segített foglalkozás. "Tanulóbarát, munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó, gyakorlatorientált képzés megvalósítása a Páterdombi Szakképző Iskolában” című, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0107 pályázatunk keretében többek között minősített „Jó gyakorlatokat” vezettünk be és ismertettünk meg más intézményekkel, referenciaintézményi szolgáltatói feladatokat láttunk el a kompetencia alapú oktatás területén és a gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézményi szerepkörre készültünk fel. Ennek eredményeként a mai napig működik iskolánkban a Gasztronómiai diákszekció, valamint emlékversenyeket és projektnapokat szervezünk. A TÁMOP 2.2.5B-12/1 „A szakképzés megújítása a Zalaegerszegi Páterdombi Szakképző Iskolában” című pályázat célja az volt, hogy a módosított OKJ szerinti szakmák bevezetéséhez a saját iskolánkban tanított szakképesítésekben elvégezzük a fejlesztő feladatokat, ezzel megalapozzuk az új képzési rendszer bevezetését. A tananyagfejlesztés során a vállalkozói szféra, a szakmai tantárgyakat oktatók és a közismereti tárgyakat tanító pedagógusok szorosan együttműködtek. A TÁMOP 3.1.4-12/2 „Szemléletformáló innovatív fejlesztés a Páterdombi Szakképző Iskolában” pályázatunkkal kaptunk arra lehetőséget, hogy fejlesszük intézményünk kül- és beltéri környezeti kultúráját, szabadidős programokat honosítsunk meg és szélesítsük a tehetséggondozáshoz, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó tevékenységeink körét. Ennek kapcsán készült el a kültéri pihenőhely kerti grill lehetőséggel, vezettük be a bakancstúrát, a sporttábort, a szakmai és az egészségnapok rendezvényeit. „Iskolai rendezvények az élhető jövőért” című, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0130 számú projekt célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták népszerűsítése volt. A projekt megvalósítása során kiemelt célként szerepelt a felelős fogyasztói magatartás, a környezettudatosság és a környezetkultúra kialakítása, fejlesztése a mindennapi élet különböző területein. A szakképzés megújítása érdekében Európai Uniós pályázatokon is részt vettünk. A Tempus közalapítvány Egész életén át tartó tanulás projektjének keretében meghirdetett Leonardo programon több évben is sikeresen szerepeltünk. A programnak köszönhetően évről-évre 6-10 diák kapott lehetőséget arra, hogy szakmai gyakorlatát külföldi munkahelyen, Dél-Tirolban, a Ligur tengerparton és Németországban végezhesse. A program jól szolgálta fenntarthatósági célokat is, ennek köszönhetően a mai napig kapcsolatot ápolunk az első Dél-Tiroli munkaadóval és diákjaink a 2018/2019-es tanévben már 15. alkalommal utaznak 8 hetes külföldi szakmai gyakorlatra. A Leonardo pályázatok mellett a Comenius programban is részt vettünk. 2012-ben csatlakoztunk a Kusel - Zalaegerszeg diákcsereprogramhoz, azzal a céllal, hogy németül tanuló diákjainknak lehetőséget adjunk idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére. A német nyelvtudást, a szakmai tudást diákjaink Svájcban is fejleszthették, hiszen a Swiss Hospitality Academy GmbH tanulmányi pályázatán évről-évre sikerrel felvételt nyertek. Az akadémia segítségével két hetes iskolai képzésen, majd ezt követően 4 hónapos szakmai gyakorlaton vehettek rész csodálatos környezetben. A német nyelvterület mellett 2015-ben Alapítványunk közreműködésével 12 lelkes diáknak lehetősége volt Erasmus+ pályázat keretében négy hetes angliai szakmai gyakorlatra. 2011 óta rendszeresen pályázunk a Határtalanul! együttműködés szakképző iskolák között programra. Ennek keretében tanulóink eljuthattak a Felvidékre, Szlovéniába és Erdélybe. A TÁMOP 3.1.4 B-13 pályázat keretében „Együtt közösen Zalaegerszegért” címmel valósítottunk meg egy elsősorban a közösségépítésre épülő programot a turizmus területén. A munkában a KLIK és iskolánk munkatársai, valamint diákjaink vettek részt. Ennek folytatásaként - Zalaegerszeg Turizmusának Egyesületének támogatásával - diákjaink máig vezetnek túrát Zalaegerszegen. Közben iskolánk több fenntartói és szervezeti változáson esett át. 2013. január elsejétől jogszabályi változás következtében önkormányzati fenntartású iskolából állami fenntartású - a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 184013-as számú - iskolája lettünk. A 2011-ben bevezetett közösségi szolgálat szervezésében nyújtott teljesítményünkért 2013-ban államtitkári elismerésben részesültünk. 2012/2013-as tanévben elballagott az utolsó német-magyar két tanítási nyelvű osztályunk. Az általános iskolát be nem fejezett tanulók részére jogszabályi változással 2013. szeptember elsejétől iskolánkban is elindult a HÍD program, amellyel a hátrányos helyzetű és tanulásban lemaradó diákoknak adtunk lehetőséget a munkaerő-piacon történő megjelenésre. 2014-ben az iskola fennállásának 60. évfordulóján szervezett ünnepségen elismerő oklevelet vettünk át a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterétől és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől. A sok névváltozás után a 2014-2015-ös tanévtől újra felvettük Báthory István nevét. 2015. július elsejétől megalakultak a szakképzési centrumok, fenntartójuk a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium lett. Ettől az időponttól iskolánk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum tagintézménye. 2015 szeptemberétől a mai napig a szakképzésben lehetőségünk van arra, hogy a nappali képzés mellett, felnőttoktatás esti munkarendben képezzünk Pincér, Szakács, Cukrász, Logisztikai ügyintéző, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, Kereskedelmi képviselő, Turisztikai szervező, értékesítő, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. tanulókat. Az óvodásoknak, általános iskolásoknak leendő pályaválasztásukat segítő programokat kínálunk a Szakmák éjszakáján, Európai szakképzés hetében szervezett programokon, a ZMKIK tanműhely látogatásain, interaktív pályaválasztási nyílt napokon. Bevezettük a Báthory Akadémia rendezvénysorozatot, amely felnőtteknek és gyerekeknek nyújt interaktivitáson alapuló élményfoglalkozásokat, elsősorban a gasztronómia területén. Újra megnyílt a Báthory Galéria, ahol diákjaink, tanáraink műveiből, projektmunkákból, rendhagyó irodalomórákhoz és más – akár szakmai - témákhoz kapcsolódóan szervezünk kiállításokat, a tehetséggondozás, az esztétikai nevelés és az információátadás jegyében. A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum sikeresen pályázott a GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése” című programmal. A programban számos kompetencia- és tehetségfejlesztő foglalkozás, szakkör, vizsgafelkészítő foglalkozás, szakmai tanulmányi verseny, szakmai tanulmányút szervezésével támogatható a diákok sikeres tanulmányi előmenetele, a pedagógusok eredményes munkája. Célunk, hogy diákjainkat a lehető legteljesebb módon felkészítsük a munkaerő-piaci elvárásokra, szakmai és személyes képességüket fejlesszük. A környezettudatos nevelés jegyében együttműködési megállapodást kötöttünk a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. Az együttműködés célja a fenntarthatóság, fenntartható életmód összefüggéseinek jobb megértése, a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeinek áttekintése, jó gyakorlatainak megismerése, melynek eredményeképp a részt vevő tanárok sikeresen át tudják adni diákjaiknak a fenntartható életmóddal kapcsolatos tudást. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018 őszén iskolánknak, a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet adományozta.

Kónyáné Tömpe Lívia igazgatóhelyettes, Lékainé Vinkler Mária igazgatóhelyettes, Csiszár Zsoltné igazgatóhelyettes, Nagy Sándor tanár úr

 


Partnereink

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


Zalaegerszegi SzC Báthory István Technikum

8900 Zalaegerszeg, Báthory utca 58.

Telefon: +36 92 815 510 / +36 30 224 0542

E-mail: titkarsag@bathory.edu.hu

OM azonosító: 203067/012


2024Zalaegerszegi SzC Báthory István Technikum